Minecraft-verden i Blender

Blender & Renderman – artikel oversigt

untitled

Mange børn i alle aldre spiller Minecraft eller hjælper deres unger med Minecraft. En sjov ting er at man kan få sine minecraft verden ind i Blender og derfor lave en flot 3D version med Renderman – og når vi kommer lidt længere i øvelserne kan du også lave nogle små film.

 

Der findes flere forskellige programmer til at hente en verden ud fra Minecraft, jeg bruger Mineways der kan hentes her.

Hent projektet nederst i artiklen.

mineways_header

Det opdateres jævnligt – så husk altid at kontrollere din version, især hvis du har problemer med at den hentede verden ser underlig ud i Blender.

Det fungere både til Mac og Windows.

Efter du har startet det, kan du importer din verden.

Screen Shot 2015-09-07 at 09.05.13

Vælg ‘File’ -> ‘Open Word’ -> en verden du vil hente. Hvis Mineways ikke viser din verden, så skal du trykke ‘Find Your World’ – du skal så klikke dig rundt i computerens mapper for at finde Minecraft, det ligger forskelligt afhængigt om du bruger Mac eller Windows. Det kan være lidt svært at finde.

Screen Shot 2015-09-07 at 09.13.17

Hvis du åbner Minecraft og går ind i ‘Indstillinger’ -> Ressourcepakker’ – ‘Åbn ressourcepakkemappe’ – så vil en mappe åbne og du vil mappen for ressourcepakker – dine verdener ligger i mappen ‘minecraft/saves’, det vil forhåbenligt hjælpe dig til at finde verden i Mineways.

Når din verden er blevet hentet ind i Mineways, så skal du holde højre musetast nede mens du trækker musen hen over det område du vil importere til Blender. En stor verden vil kræve en kraftig computer – så start med et lille område.

Screen Shot 2015-09-07 at 09.06.45

Når du slipper knappen på musen, kan Mineways poppe op og spørge om du vil ændre højden og dybden på det valgt område – det vælger du ‘Yes’ til.

Screen Shot 2015-09-07 at 09.06.32

Gå op i menu’en og vælg ‘File’ -> ‘Set Terrain File’.

Screen Shot 2015-09-07 at 09.25.44

Her kan du vælge forskellige udseender til din verden. terrainBase er den du kender fra Minecraft. Men ellers er det frit at afprøve forskellige udseender.

Herefter skal du ind i menu’en ‘File’ -> ‘Export for Rendering’ -> et vindue popper op for at du kan vælge et sted at gemme verdenen – husk at sikre dig at verdenen bliver gemt som ‘obj’ fil. Det er en god ide at oprette en mappe til din verden, da den kommer til at bestå af flere filer.

Den næste dialog: ‘Model Export Dialog’ – behøver du i førtse omgang ikke at lave ændringer i – så tryk bare ‘OK’ til den.

Det næste er at hente verden ind i Blender

Start Blender og slet opstarts objekterne: kamera, lys og firkanten – så dit 3D arbejdsområde (viewport) er helt blankt.

Du sletter ved at højreklikke på objektet og trykke ‘X’, hvor efter du bliver spurgt om du er sikker.

Husk at skifte renderen til ‘PRman render’ i menu’linjen øverst.

Vælg: ‘File’ -> ‘Import’ -> ‘Wavefront (.obj)’ – en dialog popper frem – her skal du finde din verden du gemte med Mineways. Du skal vælge den fil der slutter med .obj.

Når verden er importeret kan du gøre den større ved at trykke ‘S’ tasten, men hele verden er valgt. Ved du ikke om du har valgt det hele, så kan du trykke ‘A’ tasten, den skiftevis fjerner alle markeringer og vælger alt.Screen Shot 2015-09-07 at 09.59.22

I venstre siden af skærmen vil du kunne se alle de objekter der er oprettet. Objekterne er bundtede så fx alle træstammer er samme objekt og alle jordblokke osv.

Og her begynder et langsommeligt arbejde. Alle objekterne skal tildels et Renderman nodetree og sættes op til at se rigtigt ud.

Du skal vælge et objekt og vælge ‘Materiale’ fanen i værktøjslinjen for egenskaberne (properties). Det er det ikon der ligner en lille badebold i tern.

Screen Shot 2015-09-07 at 10.07.18

 

Tryk herefter på knappen ‘Add Renderman Nodetree’. du kan fx vælge PxrDisney som shader.

Tryk på den lille sorte plet under ‘Base Color’.

Vælg noden: ‘PxrTexture’.

Nu skal du vælge en fil for texturen – tryk på det lille mappe symbol der kom frem under PxrTextur noden i ‘Bxdf’ vinduet.

Nu skal du finde mappen for din verden og vælge den fil der ender med: ‘RGBA.png’.

Tilbage i Bxdf vinduet skal du fjerne fluebenet i ‘Invert T’ og som ‘Filter’ skal du vælge ‘Nearest’. Screen Shot 2015-09-07 at 10.17.47

Afhængigt af hvordan lys og omgivelser skal reflekteres i valgte materiale skal du tilpasse overfladens egenskaber.

Jeg plejer at stille de fleste til nul – undtaget Roughness.

Screen Shot 2015-09-07 at 10.13.45

Du kan også vælge en mere simpel shader i stedet for PxrDisney kan du fx vælge PxrDiffuse, så slipper du for en del indstillinger.

Denne øvelse skal laves for alle objekterne! Det tager tid.

 

 

 

 

 

 

Tilføj kamera Screen Shot 2015-09-07 at 10.58.58

I menu’en til venstre kan du tilføje et eller flere kameraer til dit projekt.

Tryk på fanen ‘Create’ og find ‘Camera’ nederst i menu’en. Ved at vælge kameraet i viewporten kan du skalere det ved at trykke på tasten ‘S’ og trække musen frem eller tilbage.

For at se ud gennem kameraet skal du trykke på ‘0’ (nul) tasten på det numeriske tastatur.

Hvis du har mere end et kamera, kan du sætte det aktive kamera ved at vælge det med højreklik på musen og så holde ‘ctrl’ + ‘0’ tasten.

Når du har valgt kameraet kan du rotere det om hhv. X,Y eller Z akselen ved at trykke ‘R’ og hhv X – Y -X – 2 gange for at rotere.

 

Gennemsigtige objekter

For at så at få de objekter der indeholder gennemsigtighed, som fx græs og blade på træer – er det nødvendigt at redigere lidt yderligere i objekternes egenskaber. For at kunne aktiver det gennemsigtige lag, skal vi redigere i egenskabernes noder. En måde hvor man stadig har lidt overblik over 3D viewport – kan du dele viewporten op.

Screen Shot 2015-09-07 at 16.41.03

Den stribede trekant oppe i hjørnet af 3D viewporten skal du trække med venstre – så får du endnu en viewport.Screen Shot 2015-09-07 at 16.41.22

I den nye viewport skifter du udseende ved at vælge ‘Node Editor’.

Det første du ser i node editoren, er noden for selve projektet, for at skifte til det valgte objekt, skal du vælge den lille rød og hvid ternede bold på nederste menu bjælke – Se i øvrigt billedet her under.

Screen Shot 2015-09-07 at 16.42.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Screen Shot 2015-09-07 at 16.42.13

 

For at aktivere det gennemsigtige lag for det valgte skal du trække en linje mellem resultA fra texture-noden til presence punktet i shader-noden. Dette skal gøres for alle de objekter der indeholder gennemsigtighed. Du kan vælge objekter i 3D viewporten eller i menu’en til venstre.

At redigere i noden ændre også værdierne i egenskabs menu’en hvor du startede med at tilføje shader og texture. Det er altså blot en anden måde at se egenskaberne for objekterne på.

Se artiklen om hvordan du tilføjer lys – sæt kameraet og render dig et billede.

Download Blenderprojektet fra denne artikel – 73 MB.

Leave a Reply