Archive for November, 2015

Animation af kamera

Sunday, November 15th, 2015

Blender & Renderman – artikel oversigt

For at start et sted med animationer, vil jeg gennemgå hvordan du får kameraet til at bevæge sig rundt i scenen.

Screen Shot 2015-10-25 at 16.18.04

Hvis du ikke allerede har et kamera kan du tilføje det et ‘Object mode’ Screen Shot 2015-11-13 at 17.57.27

I fanebladende helt ude til venstre vælger du ‘Create’ og nederst kan du tilføje kameraet.

Kameraet har et væld af indstillinger, som kommer frem ved at du markere det med ‘højre muse tast’ (RMB).

Når du har markeret kameraet, vil du kunne vælge indstillingerne i fane-menuen til højre.
På billedet her er kun vist et lille udsnit.Screen Shot 2015-11-13 at 18.05.31

‘Focal Length’ er brændevidde fuldstændig som på et almindeligt kamera. Hvis du kender lidt til kameraer vil du finde indstillingerne nemmere.

Brændevidde er et udtryk for hvor meget der kommer med i billedet. jo større tal jo mindre udsyn. Jo lavere tal jo større udsyn, tilgengæld bliver billedet forvrænget hvis tallet bliver for lavt.

focal_12 focal_35

De to ovenstående billeder er lavet med henholdsvis  ’Focal’ på 12 og en på 35 – samme kamera samme position og altså derfor også samme afstand fra motivet.

Du kan også eksperimentere med dybdeskarphed i indstillingen: ‘Depth of Field’, der har dog været meldt et par problemer med at den ikke altid virker (i beta versionen af prman-for-blender).

Der kan sagtens være mere end et kamera i en scene, når du vil vælge hvilket kamera der skal være aktivt, så holder du ‘ctrl’ tasten samt ‘0’ (nul på det numeriske tastatur) nede og du skifter + at du kan se hvad kameraet ser. du bruger nul på det numeriske tastatur til at skifte mellem bruger udsyn og kamera udsyn.

Screen Shot 2015-11-15 at 15.56.28

Nederst i billedet er ‘timelinen’ – De gule streger er såkaldte ‘keyframes’. Hvis dit kamera skal flytte sig sætter du to keyframes ved fx 0 og 50 – kameraet løber så i en blød bevægelse i ca. 2 sekunder – hvis du har 24 fps (frames per second – billeder per sekund).

Til at starte med vælger du den frame i timeline hvor du vil starte din bevægelse, du skal også vælge vinkel og retning på kameraet.

Du trykker på venstre musetast for at vælge frame, du vil se den grønne markør flytte sig. Screen Shot 2015-11-15 at 16.09.04

Du sætter den første keyframe ved at vælge ‘Animation’ fanen i ‘Tools’ menuen i venstre side af skærmen. Hvis du ikke kan se den kan du trykke ‘T’ for den kommer frem.

Tryk ‘Insert’ og vælg ‘VisualLocRotScale’, flyt den grønne curser i timelinen, flyt kameraet til ny position – sæt eventuelt ny rotation og sæt en ny keyframe – du vil nu se at du kan fortsætte med at indsætte keyframes i af same type som tidligere ved at vælge ‘Available’.

Fortsæt med at sætte keyframes, så længe du ønsker dit klip skal være. Du kan få forhåndsvist animationen ved at trykke på den lille playknap under timelinen.

 

Inden du skal have renderet din animation, skal du lige kigge på scenens indstillinger i højre side af skærmen.

Screen Shot 2015-11-15 at 16.34.00

Vælg fanen med et lille kamera ikon.

Den første linje bruges til at vælge om du vil rende et billede, animation eller lyden. Vi har pt ikke lyd – så det kommer jeg ikke ind på her.

Under dimensions vælger du animationens billede størrelse. Hvis du trykker på ‘Render presets’, kan du nemt vælge forskellige HD formater. Neden under kan du sætte en procents sats – det kan være smart hvis du hurtigt skal lave en hurtig render af en valgt frame og så vælge fx 25% af størrelsen.

‘Frame range’, her vælger du hvor din animation skal starte og slutte. Og normalt vil du have et ‘Frame step’ på 1 – med mindre du vil afprøve din animation ved at hoppe fx 5 frames over ved at vælge 5 som frame step.

Som standard bør du vælge 24 fps (24 billeder per sekund) til din animation.

Ned i ‘Output’ vælger du hvilket fil-format som Renderman skal gemme din animation i. PT virker .PNG ikke – så vælg ikke det. En normal fil-standard at vælge vil være tiff formatet.

du kan evt sætte flueben i feltet: ‘Denoise Post-Process’, det glatter det færdige billede ud, men ser underligt ud ved lave opløsninger og det tager længere tid at render et billede. Så brug det kun til dit færdige produkt. Test gerne resultat først på et par enkelte frames, inden du laver en lang film og får underlige resultater.

Nederst i indstillingerne (det er ikke med på ovenstående billede), finder du: ‘Rendering Threads’ – den står normalt til ‘-1’, hvilket betyder at Renderman bruger alle computerens processorer eller kerner minus 1. Sæt den til ‘0’ for at bruge alle, det kan dog gøre din computer langsom hvis du prøver at lave noget andet på din computer mens der renders.

De fleste af indstillingerne kan du til at starte med blot lade stå som standard. Så kan vi eksperimentere med det senere.

Tryk nu ‘Animation’, Screen Shot 2015-11-15 at 17.25.12 som er øverst i indstillingerne, læn dig tilbage og vent.

Alt afhængigt af hvor stærk en computer du har, kan det tage alt mellem få minutter eller halve timer at lave blot EN frame i HD.

Dine frame bliver lagt i den folder du skriver i ‘Output’ feltet. – Pixar standard variere lidt efter om du har Windows eller Mac (mere om dette senere i en opdatering på kzm.dk).

Hver frame bliver gemt som et billede. Når Renderman er færdig med din Blender animation har du at hav af billeder, som så skal sættes sammen til en lille film.

Mere om dette emne i næste kapitel. (Kommer sent November – start December 2015).